Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Pagrindinė Vizos ir konsuliniai klausimai Darbinė viza

Darbinė viza

Vizai gauti į Baltarusijos Respublikos ambasados Konsulinį skyrių būtina pateikti:

  1. užpildytą vizos anketą su įklijuota spalvota nuotrauka 35x45 mm, 70% nuotraukos veidas (ne daugiau kaip šešių mėnesių senaties);
  2. pasą (pasas turi galioti mažiausiai 90 dienų po vizos galiojimo laiko ir turėti du tuščius puslapius);
  3. sveikatos draudimo polisą;
  4. notariškai patvirtintą kopiją leidimo, suteikiančio teisę dirbti Baltarusijos Respublikos teritorijoje (leidimą išduoda VRM pilietybės ir migracijos padaliniai ).

Komercinių organizacijų su užsienio investicijomis steigėjams ir vadovams vizai gauti būtina pateikti:

  • komercinės organizacijos su užsienio investicijomis kvietimo originalą:
  • komercinės organizacijos įstatų arba paskyrimo įsakymo patvirtintą kopiją.

Viza 90 dienų laikotarpiui, toliau pratęsiama VRM instancijose.