Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Pagrindinė Vizos ir konsuliniai klausimai Viza kultūros, mokslo ir technikos bei sporto renginių dalyviams

Vizai  kultūros, mokslo ir technikos bei sporto renginių dalyviams gauti į Baltarusijos Respublikos ambasados Konsulinį skyrių būtina pateikti:

 1. užpildytą vizos anketą su įklijuota spalvota nuotrauka 35x45 mm, 70% nuotraukos veidas (ne daugiau kaip šešių mėnesių senaties);
 2. pasą (pasas turi galioti mažiausiai 90 dienų po vizos galiojimo laiko ir turėti du tuščius puslapius);
 3. sveikatos draudimo polisą;
Viza gali būti trumpalaikė ir ilgalaikė.
 
 Trumpalaikei (iki 90 dienų)vizai gauti būtina pateikti:
 • prašymo originalą arba faksimilinę kopiją, įformintą pagal pavyzdį (DOC) ant firminio Baltarusijos organizacijos blanko.
 • sutarties (kontrakto, susitarimo dėl bendradarbiavimo, varžybų grafiko, renginių plano) tarp Baltarusijos ir užsienio organizacijos kopiją;
 • prašymo originalą arba faksimilinę kopiją Lietuvos Respublikos organizacijos, nurodant asmenų pareigas.
 
Ilgalaikei vizai gauti būtina pateikti:
 • prašymo originalą, įformintą pagal pavyzdį (DOC) ant firminio Baltarusijos organizacijos blanko.
 • išrašo apie Baltarusijos Respublikos juridinį asmenį iš Baltarusijos Respublikos Vieningo valstybinio juridinių asmenų ir individualių verslininkų registro originalą (Vieningo valstybinio juridinių asmenų ir individualių verslininkų registro išrašų išdavimas vykdomas remiantis Instrukcija dėl Vieningo valstybinio juridinių asmenų ir individualių verslininkų registro tvarkymo, patvirtinta Baltarusijos Respublikos Teisingumo ministerijos 2003 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr.9) arba Baltarusijos Respublikos notaro patvirtintos pažymos apie juridinio asmens registraciją Baltarusijos Respublikoje kopiją, galiojančią metus nuo notarinio jos patvirtinimo dienos;
 • sutarties (kontrakto, susitarimo dėl bendradarbiavimo, varžybų grafiko, renginių plano) tarp Baltarusijos ir užsienio organizacijos kopiją, konstatuojančią abiejų šalių dalykinį bendradarbiavimą ir patvirtintą Baltarusijos arba Lietuvos juridinio asmens antspaudu;
 • prašymo originalą Lietuvos Respublikos organizacijos, nurodant asmenų pareigas.
 • esant reikalui, atsižvelgiant į Konsulinio skyriaus pareigūno prašymą – kitus dokumentus, patvirtinančius prašyme nurodytus duomenis bei dalykinį abiejų šalių bendradarbiavimą.

Be to, nurodytos vizos išduodamos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės laikinąjį susitarimą dėl abiejų valstybių piliečių kelionių 9 straipsnį.

Esant pagrindui, vizos gali būti nemokamos. Pareiškėjas privalo pateikti dokumentus į Baltarusijos ambasados Lietuvos Respublikoje Konsulinį skyrių iš anksto (ne vėliau nei 20 dienų iki numatomos kelionės).