Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Pagrindinė Vizos ir konsuliniai klausimai Viza pagal pranešimą apie artimojo giminaičio ar šeimos nario sunkią ligą arba mirtį

Viza pagal pranešimą apie artimojo giminaičio ar šeimos nario sunkią ligą arba mirtį yra forminama nemokamai ir skubos tvarka. Būtina pateikti:

  1. užpildytą vizos anketą su įklijuota spalvota nuotrauka 35x45 mm, 70% nuotraukos veidas (ne daugiau kaip šešių mėnesių senaties);
  2. pasą (pasas turi galioti mažiausiai 90 dienų po vizos galiojimo laiko ir turėti du tuščius puslapius);
  3. sveikatos draudimo polisą;
  4. pranešimą (gydytojo pažymą, mirties liudijimą, telegramą) apie artimojo giminaičio ar šeimos nario sunkią ligą arba mirtį;
  5. dokumentus (originalus ir kopijas), patvirtinančius giminystės ryšius su nurodytu pranešime asmeniu (gimimo liudijimus, santuokos liudijimus ir pan.).

Artimi giminaičiai: tėvai, seneliai, broliai, seserys, vaikai, anūkai. Šeimos nariai: vyras ir žmona.

Jeigu pranešimo apie artimojo giminaičio ar šeimos nario sunkią ligą arba mirtį nebus, viza bus mokama pagal Konsulinio skyriaus tarifus.
 

PASTABA
Pagal 8 straipsnį “LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR BALTARUSIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS LAIKINĄJĮ SUSITARIMĄ DĖL ABIEJŲ VALSTYBIŲ PILIEČIŲ KELIONIŲ”, vizos išduodamos skubos tvarka nemokamai, taip pat ir tarptautinio susisiekimo valstybės sienos perėjimo punktuose. Vienos valstybės piliečiams, atvykstantiems į kitos valstybės teritoriją pagal pranešimus apie artimojo giminaičio ir šeimos nario sunkią ligą ar mirtį, patvirtintus Lietuvos Respublikos gydytojo ar Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tarnybų, Baltarusijos Respublikos gydytojo ar vidaus reikalų institucijų, taip pat pagal diplomatiniais kanalais gaunamus pranešimus;