Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Pagrindinė Vizos ir konsuliniai klausimai Privati viza

Vizai gauti į Baltarusijos Respublikos ambasados Konsulinį skyrių būtina pateikti:

  1. užpildyta vizos anketą su įklijuota spalvota nuotrauka 35x45 mm, 70% nuotraukos veidas (ne daugiau kaip šešių mėnesių senaties);
  2. pasą (pasas turi galioti mažiausiai 90 dienų po vizos galiojimo laiko ir turėti du tuščius puslapius);
  3. sveikatos draudimo polisą;
  • pareiškėjo gimimo liudijimą, jo tėvų arba protėvių (senelių), gimusių Baltarusijos Respublikos teritorijoje, taip pat pavardžių keitimo dokumentus;
  • kvietimą nuo Baltarusijos Respublikos piliečio, įformintą VRM pilietybės ir migracijos padaliniuose kviečiančio asmens gyvenamojoje vietoje;
  • pareiškimą-pakvietimą Baltarusijos Respublikos piliečio, patvirtintą Baltarusijos Respublikos notaro arba Baltarusijos Respublikos atstovybėje užsienyje (Konsuliniame skyriuje);
  • dokumentą (orderį, techninį pasą ir kt.), patvirtinantį gyvenamosios paskirties nuosavybės turėjimą Baltarusijos Respublikos teritorijoje (šis dokumentas yra pagrindas išduoti vizas patalpų savininkui, jo žmonai bei nepilnamečiams vaikams);
  • dokumentą, patvirtinantį Lietuvos Respublikos piliečio arba jo artimųjų giminaičių registraciją ir buvimą Baltarusijos Respublikos teritorijoje iki 1991 metų lapkričio 11 dienos;
  • vaikams iki 16 metų papildomai reikia pristatyti tėvų pasų kopijas ir gimimo liudijimo originalą ir kopiją.

Į Baltarusijos Respublikos ambasados Konsulinį skyrių pristatomi dokumentų kopijos bei originalai.