Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Pagrindinė Vizos ir konsuliniai klausimai Viza studijuoti

Vizai gauti į Baltarusijos Respublikos ambasados Konsulinį skyrių būtina pateikti:

  1. užpildytą vizos anketą su įklijuota spalvota nuotrauka 35x45 mm, 70% nuotraukos veidas (ne daugiau kaip šešių mėnesių senaties);
  2. pasą (pasas turi galioti mažiausiai 90 dienų po vizos galiojimo laiko ir turėti du tuščius puslapius);
  3. sveikatos draudimo polisą;
  4. originalų kvietimą specialiame blanke iš Baltarusijos Respublikos švietimo įstaigos.

Viza išduodama 90 dienų laikotarpiui, toliau pratęsiama Baltarusijos Respublikos pilietybės ir migracijos padaliniuose.