Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Pagrindinė Vizos ir konsuliniai klausimai Tranzitinė viza

Tranzitinei vizai gauti į Baltarusijos Respublikos ambasados Konsulinį skyrių būtina pateikti:

  1. užpildytą vizos anketą su įklijuota spalvota nuotrauka 35x45 mm, 70% nuotraukos veidas (ne daugiau kaip šešių mėnesių senaties);
  2. pasą (pasas turi galioti mažiausiai 90 dienų po vizos galiojimo laiko ir turėti du tuščius puslapius);
  3. sveikatos draudimo polisą;
  4. vaikams iki 16 metų papildomai reikia pristatyti tėvų pasų kopijas ir gimimo liudijimo originalą ir kopiją.

Tranzitinė viza išduodama keliauti per Baltarusijos Respublikos teritoriją vieną, du ar daugiau kartų, jeigu užsienietis turi šalies, į kurią jis vyksta per Baltarusijos teritoriją, vizą. Jeigu šalies, į kurią užsienietis vyksta per Baltarusijos Respublikos teritoriją, viza nereikalinga, atsižvelgiama į kitus dokumentus: vienkartinės, dvikartinės ir daugkartinės vizos išduodamos ne ilgesniam nei 90 dienų laikotarpiui, pateikus bilietus ar jų rezervaciją patvirtinančius dokumentus. Keliaujant asmenine transporto priemone, vienkartinės, dvikartinės ir daugkartinės vizos išduodamos remiantis duomenimis, pateiktais vizos anketoje (transporto priemonės tipas, kelionės laikotarpis ir maršrutas per Baltarusijos Respublikos teritoriją). Tranzitinė viza galioja 2 paras nuo užsieniečio įvažiavimo į Baltarusijos Respubliką dienos.

Vienkartinė, dvikartinė ir daugkartinė tranzitinė viza išduodama ne ilgesniam nei 1 metų laikotarpiui, atsižvelgiant į toliau išvardytus motyvus:

  • pareiškėjas turi metinę Rusijos Federacijos arba Ukrainos vizą;
  • pareiškėjas turi dokumentą, patvirtinantį nuolatinį (laikiną) leidimą gyventi.