Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Pagrindinė Vizos ir konsuliniai klausimai Verslo viza

Verslo viza

Vizai gauti į Baltarusijos Respublikos ambasados Konsulinį skyrių būtina pateikti:

 1. užpildytą vizos anketą su įklijuota spalvota nuotrauka 35x45 mm, 70% nuotraukos veidas (ne daugiau kaip šešių mėnesių senaties);
 2. pasą (pasas turi galioti mažiausiai 90 dienų po vizos galiojimo laiko ir turėti du tuščius puslapius);
 3. sveikatos draudimo polisą;

Verslo viza gali būti trumpalaikė ir ilgalaikė.

Trumpalaikei (iki 90 dienų) vizai gauti būtina pateikti:

 • prašymo originalą arba faksimilinę kopiją, įformintą pagal pavyzdį (DOC) ant firminio blanko, nurodant juridinio asmens pilną pavadinimą, jo pašto adresą bei telefono numerį, taip pat jo įsipareigojimą dėl užsieniečio buvimo Baltarusijos teritorijoje metu taisyklių laikymosi, patvirtintą juridinio asmens antspaudu.
 • sutarties (kontrakto, susitarimo dėl bendradarbiavimo) tarp Baltarusijos juridinio asmens ir užsieniečio arba užsienio organizacijos, kurioje jis dirba, kopiją, patvirtinančią abiejų šalių dalykinį bendradarbiavimą;
 • dokumentą (pažymą iš darbovietės), patvirtinantį, kad užsienietis dirba organizacijoje, kuri sudarė sutartį su Baltarusijos juridiniu asmeniu (dokumentas turi būti pateiktas ant užsienio organizacijos firminio blanko ir pasirašytas jos vadovo);
 • pažymą iš «Sodros» (apie žmogaus valstybinio socialinio draudimo laikotarpius), patvirtinančią, kad užsienietis dirba organizacijoje, pateikusioje pažymą iš darbovietės.

Ilgalaikei vizai gauti būtina pateikti:

 • prašymo originalą įformintą pagal pavyzdį (DOC) ant firminio blanko, nurodant juridinio asmens pilną pavadinimą, jo pašto adresą bei telefono numerį, taip pat jo įsipareigojimą dėl užsieniečio buvimo Baltarusijos teritorijoje metu taisyklių laikymosi, patvirtintą juridinio asmens antspaudu.
 • sutarties (kontrakto, susitarimo dėl bendradarbiavimo) tarp Baltarusijos juridinio asmens ir užsieniečio arba užsienio organizacijos, kurioje jis dirba, kopiją, konstatuojančią abiejų šalių dalykinį bendradarbiavimą ir patvirtintą Baltarusijos arba Lietuvos juridinio asmens antspaudu;
 • dokumentą (pažymą iš darbovietės), patvirtinantį, kad užsienietis dirba organizacijoje, kuri sudarė sutartį su Baltarusijos juridiniu asmeniu (dokumentas turi būti pateiktas ant užsienio organizacijos firminio blanko ir pasirašytas jos vadovo);
 • pažymą iš «Sodros» (apie žmogaus valstybinio socialinio draudimo laikotarpius), patvirtinančią, kad užsienietis dirba organizacijoje, pateikusioje pažymą iš darbovietės;
 • esant reikalui, atsižvelgiant į Konsulinio skyriaus pareigūno prašymą – kitus dokumentus, patvirtinančius prašyme nurodytus duomenis bei dalykinį abiejų šalių bendradarbiavimą.