Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Pagrindinė Spaudos tarnyba Intervju ir Straipsniai

A.Korol: Baltarusija pašaukta tapti svarbia Šilko kelio ekonominės juostos grandimi («Jūra. Море. Sea», №6 (94) 2016)

Aleksandr Korol, Baltarusijos Respublikos ambasadorius Lietuvos Respublikoje: Baltarusija pašaukta tapti svarbia Šilko kelio ekonominės juostos grandimi

 
Gerbiamas ambasadoriau, Jūsų pastarųjų dviejų dešimtmečių veikla susijusi su ekonomikos ir tarptautinio bendradarbiavimo klausimais. Kokią reikšmę Baltarusijai turi užsienio ekonomikos ryšiai ir kaip vystosi tarpusavio bendravimas su kaimynine Lietuva? 

Baltarusijos Respublika – šalis su aktyvia užsienio prekybos politika (bendrojoje nacionalinėje produkcijoje eksporto dalis sudaro daugiau nei 55 proc.). Todėl įvairiaplanis prekybos ir ekonomikos bendradarbiavimas su užsienio valstybėmis mums yra gyvybiškai svarbus.
 
Baltarusija bendradarbiauja su 140 šalių užsienio prekybos partneriais. Europoje  tie partneriai – Vokietija, Lenkija, Latvija, Lietuva, Estija, Nyderlandai, Didžioji Britanija.
 
Baltarusijos bendradarbiavimas su Lietuva didžiąja dalimi dėl istorinės kaimynystės vystosi dinamiškai ir rezultatyviai. Lietuva yra vienas iš didžiausių Baltarusijos užsienio prekybos partnerių Europoje ir pasaulyje, užimanti aštuntą vietą bendroje prekių apyvartoje ir šeštą – Baltarusijos eksporte. Mes sėkmingai bendradarbiaujame transporto bei tranzito ir investicijų srityse, greitai plečiasi abipusė prekyba.
 
Prekybos ir ekonomikos bendradarbiavimo plėtrą sąlygoja gamybinės kooperacijos vystymasis, efektyvus kredito bei finansinis prekybos sandorių palaikymas, bendras išėjimas į trečiųjų šalių rinkas.
 
Bendradarbiaujant su Lietuva Baltarusijai atsiveria visos Europos Sąjungos galimybės, o Lietuva savo ruožtu gauna priėjimą prie 180 milijoninės Eurazijos ekonominės sąjungos (EAES) šalių rinkos. Taigi tarpusavio nauda akivaizdi abiem šalims, turinčioms skirtingas integracines struktūras. 

Kokią įtaką Baltarusijos ekonomikos formavimui ir vystymuisi turi įvairios sankcijos, kurias skelbia bei atšaukia Europa ir kitos šalys? Ką reiškia Europos sankcijų pristabdymas praktiškai? 
 
Pirmiausia noriu pabrėžti, kad pati sąvoka „sankcija“ prieštarauja valstybinių santykių logikai. Nuo tokių veiksmų ekonomiškai nukenčia abi šalys, ne tik ta, prieš kurią įvedami apribojimai. Todėl mes pasisakome už visų sankcijų atšaukimą – už lygiateisį abipusiai naudingą bendradarbiavimą tarp šalių ir regionų. 
 
Šiuo metu sankcijų pristabdymas Baltarusijos atžvilgiu gali gerokai pozityviai pakeisti ne tik užsienio politiką, bet ir mūsų šalies užsienio prekybą. Be to, dvidešimt penkios Baltarusijos įmonės dabar galės gauti finansinę paramą iš Europos investicijų banko. 

Kokie Baltarusijos ekonominės strategijos planai artimiausiam dešimtmečiui?

Šiuo metu Baltarusija ruošia šalies ekonominio vystymo strategiją artimiausiems 15 metų. Dokumentą dar turi aptarti visuomenė, taip pat ekspertai ir nevyriausybinės organizacijos. 2016 m. lapkritį planuojama pateikti projektą Ministrų tarybos svarstymui. Galiu trumpai perteikti dokumento esmę.
 
Šalies pastovus vystymasis bus paremtas trimis „banginiais“ – žmogus, ekonomika, ekologija. Išskiriami penki svarbiausi prioritetai. Pirmasis – žmogiškasis potencialas ir jo efektyvus panaudojimas. Jo indikatoriumi pasirinktas žmogiškojo vystymo indeksas. Jau dabar Baltarusija užima garbingą 53 vietą tarp visų pasaulio šalių, sieksime pakilti bent jau iki 40-osios. 
 
Antrasis – aukštųjų technologijų gamybos bei paslaugų pagreitintas vystymas. Trečiasis – nacionalinio eksporto augimas. Ketvirtasis – institucijų tobulinimas ir palankaus verslo klimato formavimas. Penktasis – gamybos ekologiškumas bei ekologiškos saugos užtikrinimas. 
 
Tam, kad numatyti tikslai būtų įgyvendinti, šalyje bus atliekami ekonominiai ir struktūriniai pakeitimai, įskaitant valstybės valdymo sektoriaus reformą, ūkininkavimo rinkos sistemos modernizavimą bei vystymąsi. 

Daugelyje tarptautinių renginių šiandien daug kalbama ir iš tribūnų deklaruojama apie Naujojo šilko kelio idėjos palaikymą. 2013 m. Kinijos paskelbta ilgalaikė iniciatyva „Viena juosta, vienas kelias“, sukėlusi didžiulį palaikymą pasaulyje, neaplenkė ir Baltarusijos. Baltarusija turi galimybę tapti vienu iš Naujojo šilko kelio strateginių punktų. Kinijos kompanijos „China Merchant Group“ atėjimas, statyba ir investicijos į industrinį parką romantišku pavadinimu „Didysis akmuo“ žada Baltarusijai ne tik gamybos vystymą, bet ir aktyvaus tranzito punkto perspektyvas. Kaip Baltarusijos vyriausybė mato ir vertina šias perspektyvas?

Be apsimestinio kuklumo galiu tvirtinti, kad Baltarusija pašaukta tapti Šilko kelio ekonominės juostos svarbia grandimi. Visų pirma tai sąlygoja Kinijos ir Baltarusijos vadovų didelis politinis tarpusavio pasitikėjimas. Dviejų šalių vyriausybės jau pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo Šilko kelio ekonominės juostos rėmuose, kurią realizuojant šalių tarpusavio naudingi kontaktai dar labiau plėsis ir stiprės.
 
Baltarusija užima strategiškai labai svarbią geografinę padėtį – čia susikerta keliai į EAES ir ES šalių didžiules rinkas, prie Baltijos ir Juodosios jūrų. 
 
Kad būtų aiškus Baltarusijos ir Kinijos bendradarbiavimo mastas, reikia pažymėti, kad pasaulio rinkos sąstingio fone 2015 m. mūsų dvipusės prekybos apimtis pasiekė 3,2 mlrd. JAV dolerių (augimas sudarė 5,6 proc.). Kinija yra trečiasis pagal užsienio prekybos apimtį Baltarusijos partneris. Nuolat plečiasi investicijų ir kredito sąveika – Kinijos investicijų į Baltarusiją suma siekia 1,34 mlrd. dolerių.
 
Šiuo metu šalys aktyviai ruošiasi panaudoti 7 mlrd. dolerių kredito liniją, kurią paskelbė Kinijos prezidentas  Si Dzinpingas  (Xi Jinping) per savo vizitą Baltarusijoje praėjusiais metais. Realizuojame apie 30 bendrų projektų elektros energetikos, energijos resursų, geležinkelio elektrifikacijos, automobilių kelių rekonstrukcijos, cemento gamyklų statybos, automobilių surinkimo, vidutinio ir smulkaus verslo srityse.
 
Didelis dėmesys skiriamas Kinijos ir Baltarusijos industrinio parko „Didysis akmuo“ statybai ir vystymui. Šalys dirba tam, kad industrijos parkas būtų atvira tarpusavio naudinga bei ekologiška platforma tarptautiniam gamybiniam bendradarbiavimui. Jis turi tapti Šilko kelio ekonominės juostos perlu.
 
Viena iš paskutinių naujienų –  panaudoti parko „Didysis akmuo“ galimybes – tai Vilniuje esančioje UAB „Amkodor-Baltik“  įmonėje  gaminti komplektavimo dalis bendro Baltarusijos ir Kinijos surinkimo traktoriams „МТЗ“. Iš Kinijos pusės projekte dalyvauja viena iš pasaulio lyderių žemės ūkio technikos gamyboje – kompanija „Zoomlion“. 

Tarptautinis Baltarusijos transporto savaitės renginys „Transport & Logistika“ šiemet pažymi savo dešimtmetį. Vienoje iš pirmųjų šio renginio konferencijų tuometinis Baltarusijos transporto ministras išreiškė pasitenkinimą, kad šalyje įsitvirtina logistikos sąvoka, nors, jo žodžiais tariant, prieš keletą metų šis žodis baltarusiams buvo net nežinomas. Kokią vietą ir reikšmę šiuolaikinė logistika užima Baltarusijos transporto sistemoje bei strategijoje?

Be abejo, esminę. Jau šiandien Baltarusijoje sukurta ir sėkmingai dirba 20 logistikos centrų. Jų bendras sandėliavimo plotas sudaro per 400 tūkst. kv. metrų. 
 
2016 m. liepą buvo patvirtinta logistikos sistemos ir tranzito potencialo iki 2020 m. respublikinė programa, kurioje numatoma išplėsti logistikos paslaugas ir bendrą logistikos centrų sandėlių plotą. Numatomas tolesnis logistikos infrastruktūros modernizavimas, tarptautinio bendradarbiavimo logistikos srityje vystymas, užsienio investicijų pritraukimas. Visa tai padės formuoti strateginę šalių partnerystę, taip pat industrinio parko „Didysis akmuo“ rėmuose, bei Šilko kelio ekonominės juostos iniciatyvas.

Dėkoju už atsakymus.
Kalbėjosi Zita Tallat-Kelpšaitė