Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Pagrindinė Spaudos tarnyba Naujienos

Vilniuje surengtos urm baltarusijos ir lietuvos konsultacijos

Vilniuje spalio 9-10 dienomis vyko dvišalės Baltarusijos ir Lietuvos užsienio reikalų ministerijų delegacijų konsultacijos konsuliniais klausimais. Baltarusijos delegacijai vadovavo Užsienio reikalų ministerijos Vyriausiosios konsulinės valdybos viršininkas Igoris Fisenko, lietuvos delegacijai –Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento direktorius Giedrius Kazakevičius.
Susitikime taip pat dalyvavo Baltarusijos teisingumo ministerijų ir Migracijos departamentų atstovai.
Susitikimo metu aptarti aktualiausi dvišalio bendradarbiavimo klausimai: 1992 m. spalio 20 d. Baltarusijos ir Lietuvos  sutarties dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose įgyvendinimas, bendradarbiavimas dėl Readmisijos ir supaprastinto vizų režimo susitarimo bei Judumo partnerystės deklaracijos tarp Baltarusijos ir Europos Sąjungos.