Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Pagrindinė Spaudos tarnyba Žurnalistų akreditacija

UŽSIENIO VALSTYBIŲ ŽURNALISTŲ AKREDITAVIMO BALTARUSIJOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠAS

Šis tvarkos aprašas reglamentuoja užsienio valstybių viešosios informacijos rengėjams (toliau – užsienio informacijos rengėjas) atstovaujančių žurnalistų (toliau – užsienio žurnalistas) akreditavimo prie Baltarusijos Respublikos užsienio reikalų ministerijos (toliau – URM) tvarką. Užsienio žurnalistus URM akredituoja vadovaudamasi Nuostatais “Dėl užsienio valstybių žurnalistų akreditavimo Baltarusijos Respublikos teritorijoje tvarkos aprašo”.

Akreditacija gali būti suteikiama laikotarpiui iki vienerių metų (ilgalaikė) ir iki dviejų mėnesių (trumpalaikė).

Ilgalaikė akreditacija

Norėdamas gauti ilgalaikę akreditaciją, užsienio žurnalistas URM pateikia:

 • prašymą akredituoti, išspausdintą ant užsienio informacijos rengėjo, kuriam jis atstovauja, blanko ir pasirašytą jo vadovo. Prašyme turi būti nurodytas vardas, pavardė, gimimo metai, pilietybė, paso išdavimo ir galiojimo laikas, akreditavimo laikotarpis, data, užsienio atstovybės pavadinimą, kur planuojama gauti viza ir užsienio žurnalisto vizito tikslas;
 • trumpą aprašymą užsienio informacijos rengėjo, kuriam jis atstovauja, įskaitant atstovybes Baltarusijos Respublikos teritorijoje, pasirašytą vadovų;
 • nustatytos formos, asmeniškai užpildytą, akreditavimo anketą;
 • užsienio žurnalisto profesinės veiklos trumpą aprašymą;
 • dvi 3x4 cm dydžio asmens nuotraukas;
 • asmens tapatybės dokumento kopiją;
 • žurnalisto pažymėjimo kopiją.

Ilgalaikė akreditacija užsienio informacijos rengėjo techniniams darbuotojams išduodama ta pačia tvarka, kaip ir užsienio žurnalistams. Sprendimą dėl užsienio žurnalisto akreditavimo URM priima per laikotarpį, neviršijantį dvejų mėnesių nuo visų nurodytų dokumentų gavimo dienos.

Konsulinis skyrius Užsienio reikalų ministerijos, po akreditavimo procedūros atlikimo, išsiunčia Baltarusijos atstovybei užsienyje rašytinį patvirtinimą apie metinės tarnybinės vizos išdavimą.

Akredituojamiems užsienio žurnalistams išduodami nustatytos formos akreditacijos pažymėjimai (akreditavimo kortelės).

Akredituoto užsienio žurnalisto šeimos nariams išduodama šeimos nario kortelė ir tarnybinė viza, galiojanti visą užsienio žurnalisto akreditavimo laikotarpį.

Norint pratęsti  ilgalaikę akreditaciją,  užsienio informacijos rengėjo vadovas ne vėliau kaip per 15 dienų iki akreditacijos galiojimo termino pabaigos, siunčia prašymą pratęsti akreditaciją.

Užsienio žurnalistas URM pateikia:

 • nustatytos formos asmeniškai užpildytą akreditavimo anketą;
 • dvi 3x4 cm dydžio asmens nuotraukas.

Trumpalaikė akreditacija

Trumpalaikei akreditacijai gauti užsienio žurnalistas URM pateikia:

 • prašymą akredituoti, išspausdintą ant užsienio informacijos rengėjo, kuriam jis atstovauja, blanko ir pasirašytą jo vadovo. Prašyme turi būti nurodytas vardas, pavardė, gimimo metai, piletybė, paso išdavimo ir galiojimo laikas, akreditavimo laikotarpis, data, užsienio atstovybės pavadinimą, kur planuojama gauti viza ir užsienio žurnalisto vizito tikslas;
 • nustatytos formos asmeniškai užpildytą akreditavimo anketą;
 • dvi 3x4 cm dydžio asmens nuotraukas.

Galima pateikti šių dokumentų kopijas ir elektroniniu pavidalu (pdf formatu), taip pat skaitmenines nuotraukas (*. jpg formatu) elektroniniu paštu: press@mfa.gov.by.

URM sprendimas dėl užsienio žurnalisto akreditavimo priimamas per 20 dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

Konsulinis skyrius Užsienio reikalų ministerijos po akreditavimo procedūros atlikimo, išsiunčia Baltarusijos atstovybei užsienyje rašytinį patvirtinimą apie vizos išdavimą.

Akredituojamiems užsienio žurnalistams išduodami nustatytos formos akreditacijos pažymėjimai (akreditavimo kortelės).

Atvykus į Baltarusijos Respubliką, akreditacijai gauti užsienio žurnalistai asmeniškai kreipiasi į URM (Lenino g. 19, 220030, Minskas, valdybos skyrius, spaudos tarnybos skyrius, tel. +375 17 327 5154, faksas +375 17 210 4251, el. paštas: press@mfa.gov.by).

__________
Baltarusijos ambasados Lietuvos Respublikoje kontaktinė informacija
Tel. +370 5 266 2208