Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Pagrindinė Dvipusis bendradarbiavimas

Baltarusijos Respublika,  suvokdama, kad šalies ateitis priklauso nuo prognozuojamo, stabilaus bendradarbiavimo su įvairiomis pasaulio šalimis, pradėjo kurti diplomatinius santykius su kitomis valstybėmis iš karto po to, kai atgavo savo nepriklausomybę.

Diplomatiniai santykiai — tai ne tik keitimasis notomis, dalyvavimas protokoliniuose renginiuose, bet ir visas tarpvalstybinių santykių spektras, apimantis ekonomikos, politikos, kultūros, mokslo bei kitas sritis.

Kaip rodo Baltarusijos ir Lietuvos tarpvalstybinių santykių patirtis — stabilūs diplomatiniai santykiai yra abipusiai naudingo bendradarbiavimo pagrindas.

1991 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Aukščiausioji Taryba pripažino Baltarusijos Respublikos nepriklausomybę. Savo ruožtu 1991 m. gruodžio 27 d. Baltarusija pripažino Lietuvos Respublikos nepriklausomybę. 1992 m. gruodžio 30 d. Minske pasirašytas susitarimas dėl diplomatinių santykių užmezgimo. 1993 m. Minske atidaryta Lietuvos ambasada, o Vilniuje – Baltarusijos Respublikos ambasada.

Baltarusijos ir Lietuvos diplomatiniai santykiai grindžiami geros kaimynystės ir pragmatinio bendradarbiavimo principais. Dvišalių santykių su Lietuva vystymas yra vienas iš Baltarusijos užsienio politikos prioritetų. Ypatingas dėmesys skiriamas prekybinių ir ekonominių santykių stiprinimui, abiejų šalių regioninių ryšių plėtrai, bendradarbiavimui energetikos, krovinių pervežimo, tranzito, švietimo, sveikatos, kultūros, mokslo, sporto, turizmo, aplinkos ir valstybės sienos apsaugos srityse.

Nors būdavo įvairių aspektų, bet abi šalys rasdavo galimybių spręsti klausimus pačiu aukščiausiu lygiu.

Taip 1995 m. vasario 6 d. Baltarusijos Respublikos Prezidentas A.Lukašenka ir Lietuvos Respublikos Prezidentas A.Brazauskas pasirašė sutartį “Dėl geros kaimynystės ir bendradarbiavimo”. 1997 m. rugsėjo 5 d. Lietuvoje su vizitu lankėsi A.Lukašenka. Jis dalyvavo tarptautinėje konferencijoje “Tautų sambūvis ir geri kaimyniniai santykiai”. 1998 m. lapkričio 12 d. įvyko Lietuvos Prezidento V.Adamkaus ir Baltarusijos Prezidento A.Lukašenkos susitikimas, tačiau vėliau abiejų šalių santykiuose aukščiausiu lygiu įsivyravo pertrauka.

2009 m. buvo atnaujinti valstybių vadovų susitikimai. Be abejo, išskirtinę vietą per pastarąjį Baltarusijos ir Lietuvos santykių vystymosi laikotarpį užėmė Baltarusijos Respublikos Prezidento Aleksandro Lukašenkos vizitas į Vilnių. Šis vizitas 2009 m. rugsėjo 16 d. sutapo su Vilniaus parodų centre “LITEXPO” vykusiu Baltarusijos ekonomikos, mokslo ir kultūros dienų Lietuvoje atidarymu bei Baltarusijos ir Lietuvos tarptautinio ekonomikos forumo — “Baltarusija ir Baltijos šalys: naujos bendradarbiavimo plėtros galimybės” — darbo pradžia.

2010 m. spalio 20 d. įvyko atsakomasis Lietuvos valstybės vadovės D. Grybauskaitės vizitas į Baltarusiją, kurio metu abi šalys aptarė Baltarusijos ir Lietuvos santykių dinamiką, jų perspektyvas ir kitus klausimus.

Labai dinamiški yra kontaktai ir vyriausybiniu lygiu. Nuo 2007 m. vyksta reguliarūs abiejų šalių vyriausybių vadovų susitikimai. Intensyvus yra ir užsienio reikalų ministrų dialogas – šalys konsultuojasi dėl įvairių ES iniciatyvų, aptaria perspektyvias ekonominio bendradarbiavimo kryptis – energetikos, transporto bei tranzito klausimus.

Nuolat organizuojami Baltarusijos ir Lietuvos dvišalės prekybinio-ekonominio bendradarbiavimo komisijos susitikimai ir Baltarusijos-Lietuvos ekonomikos forumai, kurių metu sprendžiami dvišalio bendradarbiavimo klausimai ekonomikos srityje.

Baltarusijos ambasada Lietuvoje aktyviai veikia, skatindama dvišalį bendradarbiavimą švietimo ir kultūros srityje. Abi šalys, remdamosios  pasirašyta Baltarusijos Respublikos turizmo ir sporto ministerijos bei Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Bendradarbiavimo programa, vysto santykius ir turizmo srityje. Svarbus dėmesys Ambasados veikloje skiriamas ryšiams su Vilniaus P.Skorinos gimnazijos (vienintelė Lietuvoje bendrojo lavinimo mokykla baltarusių mokomąja kalba) bendruomene.

Taigi šiandien santykiuose tiek su Lietuvos Respublika, tiek su Europos Sąjunga Baltarusija yra ne prašytoja, o lygiavertė partnerė. Ji turi ką pasiūlyti savo draugams ir partneriams — stabili ir saugi valstybė pačiame Europos centre Baltarusija įneša svarbų indėlį į geopolitinę situaciją regione.

Taika ir stabilumas užtikrina galimybes išsaugoti ir stiprinti Baltarusijos nepriklausomybę. Todėl mūsų šalies užsienio politikos Europoje tikslas – plėsti abipusiai naudingus ir draugiškus santykius su Lietuvos Respublika, mažinti įtampą ir nepasitikėjimą, ištrinti skiriamąsias linijas ir galiausiai siekti bendros, stiprios ir klestinčios Europos.