Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Pagrindinė Vizos ir konsuliniai klausimai

Baltarusijos Respublikos ambasados Konsulinis skyrius dirba kasdien (išskyrus poilsio ir švenčių dienas). Lankytojai priimami:

 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Baltarusijos Respublikos ambasados Konsulinis skyrius 2017 metais lapkričio 5, 6, 7 dienomis nevykdys lankytojų priėmimo.

 

Pirmadienis –
Ketvirtadienis

nuo 8:30 val. iki 13:00 val. – lankytojų priėmimas vizų klausimais1

(pietų pertrauka nuo 13:00 val. iki 14:00 val.)

nuo 8:30 val. iki 15:00 val. – darbas su akredituotomis kelionių agentūromis, baltarusių susivienijimo „Supolki“, Lietuvos Respublikos valstybinių bei visuomeninių organizacijų atstovų priėmimas

nuo 11:00 val. iki 17:00 val. – pasų išdavimas
Penktadienis

nuo 8:30 val. iki 13:00 val. – lankytojų priėmimas vizų klausimais1

(pietų pertrauka nuo 13:00 val. iki 14:00 val.)

nuo 08:30 val. iki 15:00 val. – darbas su akredituotomis kelionių agentūromis, baltarusių susivienijimo „Supolki“, Lietuvos Respublikos valstybinių bei visuomeninių organizacijų atstovų priėmimas

nuo 11:00 val. iki 16:00 val. – pasų išdavimas
Kasdien
(darbo dienos)

nuo 8:30 val. iki 13:00 val. – lankytojų priėmimas pilietybės, nuolatinės gyvenamosios vietos bei kitais klausimais (civilinės metrikacijos, notariato, grįžimo į Baltarusijos Respubliką pažymėjimo sutvarkymo klausimais)

(pietų pertrauka nuo 13:00 val. iki 14:00 val.) 
 *
 Kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną lankytojų priėmimas nevykdomas.
1Nuo 7.00 iki 12.30 terminale galima gauti talonėlį dokumentų pridavimui.

2Nuo 9.00 iki 14.00 terminale talonėlius dokumentų pridavimui gali gauti organizacijos ir turistinės agentūros.

Informacija teikiama telefonu: +370 5 213-22-55

Faksas: +370 5 233-06-26

El. paštas: lithuania.cons@mfa.gov.by

Gerbiami Baltarusijos Respublikos ambasados Konsulinio skyriaus lankytojai!

Dar kartą atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad nuo 2011 metų gegužės 3 dienos kreipiantis į Baltarusijos Respublikos ambasados Konsulinį skyrių dėl vizos į Baltarusijos Respubliką pareiškėjas privalo tik užpildytą vizos anketą.

Paaiškiname, kad pateikta iš anksto užpildyta vizos anketa, kiti reikalingi dokumentai paspartins vizų įforminimo eigą ir sutaupys Jūsų laiką.

Vizos anketos Baltarusijos Respublikos ambasados Konsulinio skyriaus patalpose nepildomos.

Vizos anketą galima užpildyti Baltarusijos Respublikos ambasados Lietuvos Respublikoje internetinėje svetainėje ir vėliau atsispausdinti, arba atsisiųsti anketos formą ir užpildyti ją raštu aiškia rašysena. 

Konsulinis skyrius neatsako už informaciją, gautą iš kitų internetinių svetainių.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad vizos į Baltarusijos Respubliką anketos blankas yra nemokamas.