Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Pagrindinė Vizos ir konsuliniai klausimai

 THE EMBASSY IS CLOSED ON JULY 3, 2019 DUE TO THE INDEPENDENCE DAY OF THE REPUBLIC OF BELARUS

Baltarusijos Respublikos ambasados Konsulinis skyrius dirba kasdien (išskyrus poilsio ir švenčių dienas). Lankytojai priimami:

 

Pirmadienis –

Penktadienis

nuo 10:00 val. iki 15:00 val. – lankytojų priėmimas vizų klausimais1

(pietų pertrauka nuo 13:00 val. iki 14:00 val.)

nuo 8:30 val. iki 10:00 val. – darbas su akredituotomis kelionių agentūromis, baltarusių susivienijimo „Supolki“, Lietuvos Respublikos valstybinių bei visuomeninių organizacijų atstovų priėmimas

nuo 14:00 val. iki 16:00 val. – pasų išdavimas

Kasdien

(darbo dienomis)

nuo 8:30 val. iki 17:00 val. (pietų pertrauka nuo 13:00 val. iki 14:00 val.) lankytojų priėmimas konsuliniais klausimais (civilinės metrikacijos, notariato, grįžimo į Baltarusijos Respubliką pažymėjimo išdavimo klausimais)

nuo 8:30 val. iki 16:00 val. (pietų pertrauka nuo 13:00 val. iki 14:00 val.) – PP paso serijos Baltarusijos Respublikos piliečių priėmimas

Antradienis, ketvirtadienis

 Nuo 9:00 iki 12:30 - priėmimas pilietybės, nuolatinės gyvenamosios vietos klausimais

Į priėmimą išankstinė registracija kiekvieną darbo dieną telefonu:+ +370 5 213-98-98

 *

 Kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną lankytojų priėmimas nevykdomas.

1Nuo 8.00 iki 13.00 terminale galima gauti talonėlį dokumentų pridavimui.

2Nuo 7.00 iki 09.00 terminale talonėlius dokumentų pridavimui gali gauti organizacijos ir turistinės agentūros.

Informacija teikiama telefonu: +370 5 213-22-55

Faksas: +370 5 233-06-26

El. paštas: lithuania.cons@mfa.gov.by

Gerbiami Baltarusijos Respublikos ambasados Konsulinio skyriaus lankytojai!

Dar kartą atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad nuo 2011 metų gegužės 3 dienos kreipiantis į Baltarusijos Respublikos ambasados Konsulinį skyrių dėl vizos į Baltarusijos Respubliką pareiškėjas privalo tik užpildytą vizos anketą.

Paaiškiname, kad pateikta iš anksto užpildyta vizos anketa, kiti reikalingi dokumentai paspartins vizų įforminimo eigą ir sutaupys Jūsų laiką.

Vizos anketos Baltarusijos Respublikos ambasados Konsulinio skyriaus patalpose nepildomos.

Vizos anketos būtinai turi būti užpildytos naudojant kompiuterį.  

Vizos anketos užpildytos ranka, arba turinčios pataisymų NEBUS priimtos nagrinėjimui.

Konsulinis skyrius neatsako už informaciją, gautą iš kitų internetinių svetainių.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad vizos į Baltarusijos Respubliką anketos blankas yra nemokamas.