Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Pagrindinė Vizos ir konsuliniai klausimai Draudimas

Draudimas

Pagal Baltarusijos Respublikos įstatymus, visi atvykstantys užsieniečiai privalo turėti draudimo polisą. Lietuvos Respublikos teritorijoje jį galima įsigyti: