Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Pagrindinė Vizos ir konsuliniai klausimai Konsulinio mokesčio tarifai

Konsulinio mokesčio tarifai

Konsulinis mokestis yra mokamas tik eurais konsulinių veiksmų atlikimo dieną.

Jeigu yra atsisakoma arba vėluojama sumokėti konsulinį mokestį, konsulinė įstaiga turi teisę atsisakyti atlikti konsulinius veiksmus arba atidėti jų vykdymą.

Vizą atsisakoma išduoti, jeigu asmuo pateikė klaidingus duomenis apie save, arba, jeigu konsulinio skyriaus darbuotojas turi pagrįstų abejonių dėl pateiktų dokumentų autentiškumo. Jeigu yra pagrindas atsisakyti atlikti konsulinius veiksmus, konsuliniai mokesčiai negrąžinami.

Vizos įforminamos per penkias darbo dienas. Skubos tvarka – iki 48 val.

Nemokamos vizos išduodamos:

  • asmenims, turintiems užsienio diplomatinius ar tarnybinius (oficialius) pasus;
  • Latvijos, Lenkijos piliečiams – vaikams iki 6 metų;
  • asmenims iki 14 metų – kitų šalių piliečiams (išskyrus Didžiosios Britanijos ir JAV piliečius);
  • užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, vykstantiems į Baltarusijos Respubliką dėl artimojo giminaičio mirties arba sunkios ligos (pateikus dokumentą pranešimą (gydytojo pažymą, mirties liudijimą, telegramą) apie artimojo giminaičio ar šeimos nario sunkią ligą arba mirtį ir giminystės ryšius įrodančius dokumentus);
  • Lietuvos piliečiams, vykstantiems lankyti artimųjų giminaičių kapų, esančių Baltarusijos Respublikos teritorijoje.

Konsulinio mokesčio tarifai už vizų išdavimą Lietuvos Respublikos piliečiams ir asmenims be pilietybės, nuolat gyvenantiems Lietuvos teritorijoje

Vizų rūšys
Paprastos
(per 5 darbo dienas)
Skubios
(per 48 valandas)

Viza, galiojanti iki 90 dienų

1-kartinė
25
50
2-kartinė
35
70
Daugkartinė
60
120

Viza, galiojanti iki 1 metų

Daugkartinė
60
120
Tranzitinė viza
1-kartinė
10
20
2-kartinė
15
30
Daugkartinė
35
70
Grupinė viza 

1-kartinė (vienam žmogui)

10
20

Konsulinio mokesčio tarifai už vizų išdavimą visų kitų šalių piliečiams (išskyrus Iranos, Kinijos, ir Japonijos piliečius)

Vizų rūšys
Paprastos
(per 5 darbo dienas)
Skubios
(per 48 valandas)

Viza, galiojanti iki 90 dienų
(vykstant verslo tikslais ir į svečius)

1-kartinė
60
120
2-kartinė
60
120
Daugkartinė
60
120

Viza, galiojanti iki 1 metų
(vykstant verslo tikslais ir į svečius)

Daugkartinė 
60
120
Tranzitinė viza 
1-kartinė
60
120
2-kartinė
60
120
Daugkartinė
60
120
Grupinė viza

1-kartinė (vienam žmogui)

10
20 

Informaciją apie konsulinio mokesčio tarifus už vizų išdavimą Didžiosios Britanijos, Vengrijos, Maltos, Slovenijos, Slovakijos, JAV ir Čekijos piliečiams bei kitą reikalingą informaciją galima sužinoti, paskambinus bendruoju informacijos telefonu: 8 5213-22-55