Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Pagrindinė Vizos ir konsuliniai klausimai Viza aplankyti artimųjų giminaičių kapų

Viza aplankyti artimųjų giminaičių kapų

Nemokamai vizai gauti, kai vykstama aplankyti artimųjų giminaičių kapų (tik Lietuvos Respublikos piliečiams, pagal Susitarimo dėl abiejų valstybių piliečių kelionių 9 str. f d.) būtina pateikti:

  1. užpildytą vizos anketą su įklijuota spalvota nuotrauka 35x45 mm, 70% nuotraukos veidas (ne daugiau kaip šešių mėnesių senaties);
  2. pasą (pasas turi galioti mažiausiai 90 dienų po vizos galiojimo laiko ir turėti du tuščius puslapius);
  3. sveikatos draudimo polisą;
  4. pažymos originalą ir kopiją apie artimųjų giminaičių (tėvų, senelių, vaikų, vaikaičių, seserų, brolių) palaidojimo vietą Baltarusijos Respublikos teritorijoje. Šio tipo dokumentai yra — pažyma apie kapavietę (išduodama vietinės valdžios organų arba Raudonojo Kryžiaus) bei laidojimo pažymėjimas (išduodamas organizacijų, prižiūrinčių miesto kapines);
  5. dokumentus (originalus ir kopijas), patvirtinančius giminystės ryšius su nurodytu pažymoje asmeniu (gimimo liudijimus, santuokos liudijimus ir pan.).
     

* Viza forminama per penkias darbo dienas.