Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Pagrindinė Vizos ir konsuliniai klausimai Turistinė viza

Turistinei vizai gauti į Baltarusijos Respublikos ambasados Konsulinį skyrių būtina pateikti:

  1. užpildyta vizos anketą su įklijuota spalvota nuotrauka 35x45 mm, 70% nuotraukos veidas (ne daugiau kaip šešių mėnesių senaties);
  2. pasą (pasas turi galioti mažiausiai 90 dienų po vizos galiojimo laiko ir turėti du tuščius puslapius);
  3. sveikatos draudimo polisą;
  4. turistine veikla užsiimančio Baltarusijos subjekto prašymą (originalą arba kopiją), įformintą ant firminio blanko, nurodant turistine veikla užsiimančio subjekto pilną pavadinimą, adresą, telefoną, patvirtintą antspaudu, pagal pateiktą formą; arba sanatorinės-kurortinės (sveikatingumo) įstaigos prašymą, įformintą ant firminio blanko, nurodant jos pilną pavadinimą, adresą ir telefoną. Taip pat prašyme turi būti nurodytas užsieniečio buvimo tikslas, laikotarpis, jam suteikiamos paslaugos, kelialapio rezervavimo ir išankstinio pilno arba dalinio paslaugų apmokėjimo patvirtinimas bei sanatorinės-kurortinės ar sveikatingumo įstaigos įsipareigojimas dėl užsieniečio laikymosi buvimo Baltarusijos Respublikos teritorijoje taisyklių. Prašymas turi būti patvirtintas antspaudu. Viešbučio patvirtinimą, ne daugiau nei 10 dienų.

Turistinė viza gali būti vienkartinė arba dvikartinė. Ji išduodama ne ilgesniam nei 30 parų laikotarpiui.